Nyheder

EDI og Lasernet - Plast Team kunde case (update)

Skrevet af Lennart Garbarsch.

Med Tabellaes digitale dokumentløsning Lasernet undgår markedets ledende plastproducent Plast Team (en del af Nordic Household Group A/S)  manuelle processer og tastefejl. Størstedelen af alle forretningsdokumenter håndteres elektronisk og per automatik – og det giver både mere tid og langt bedre kundeservice.

Plast Team og LaserNetLasernet frigør tid til andre opgaver
Bente Kjær Jensen, CFO, Plast Team A/S

Plast Team”Tidligere skulle vi ændre dokumentopsætning hver gang, vi fik en ny kunde, der stillede krav til EDI (Electronic Data Interchange), hvilket var en besværlig og krævende proces. Med Lasernet har vi fået en langt bedre struktur på vores dokument-flow.” Sådan lyder det fra CFO i Plast Team Bente Kjær Jensen.

Understøtter alle dataformater
Valget af Lasernet var dog ikke uden overvejelser. ”Vores kunder i detailbranchen stiller høje krav til elektronisk udveksling af dokumenter, og det var vigtigt for os, at vi fandt en løsning, der understøttede alle dataformater”, fortæller Bente.
”Det der tiltrak os ved LaserNet var, at løsningen fungerer som et separat interface mellem vores ERP system og kunderne. Vi bruger Lasernet til at omdanne fakturaer, ordrer, følgesedler osv. fra vores ERP system til EDI-filer, som sendes videre til kunderne elektronisk. På den måde transporterer vi kun ét dataformat til og fra vores ERP system, selvom vi handler med mange forskellige partnere.”
 
Plast Team madkasserKrav og målsætninger
Implementeringen af Lasernet gik godt, selvom forudsætningerne var vanskelige. ”Vi implementerede løsningen på samme tid, som vi skiftede til Microsoft Dynamics AX, hvilket betød, at vi ændrede hele vores it-struktur og alle vores stamdata på én gang. Det gjorde både processen intensiv og kompleks”, fortæller Bente.
”Målsætningen var, at Lasernet skulle være klar samtidigt med vores nye ERP system, og at løsningen skulle fungere på samme måde som hidtil over for kunderne. Begge dele lykkedes til fulde, så vi er meget tilfredse.”

Klik herfor at læse den fulde case (PDF) 

Der er store fordele ved at udveksle dokumenter automatisk med vores kunder. Både økonomisk og fordi arbejdsprocesserne bliver nemmere.
Bente Kjær Jensen, CFO, Plast Team A/S

Hvad er EDI?

EDI er elektronisk overførsel af data (typisk fakturaer, ordrer, følgesedler osv.) fra et IT-system til et andet. Behovet for at anvende EDI opstår som regel, hvis to samhandelsparter udveksler store mængder af data med hinanden.
Her kan det være yderst fordelagtigt at integrere de administrative systemer, så data håndteres automatisk med et minimum af manuelle funktioner.

Klik her for at læse mere om Lasernet og EDI

 

Tabellae  • Denmark • Sweden • Norway • United States • www.tabellae.com