Business Case

Der er umiddelbart 5 + 1 oplagte business cases for vores kunder:

 1.

Ved opgradering til nyt ERP system - skyd genvej med Lasernet.

Mange virksomheder har opgraderet ERP system flere gange. Hver gang tabes definitioner og formatering samt distributionsregler vedr forretningsdokumenter. Spar mellem 3-10 dage pr. forretningsdokument ved tilpasning til dit nye ERP system. Output Management med Tabellae Best Practice Packages sikrer business casen med Best of Breed teknologi.

Gevinst: DKK 120.000-900.000,- med bare 8-10 ERP dokumenter.

   Lasernet Dynamics AX

 

Lasernet Best Practice

Transpromo

 2.

Opfyld dine kunders krav og ønsker til forretningsdokumenter.

Med LaserNet kan du levere alle dokumentformater og EDI til dine kunder. Det er således ikke begrænsningerne i ERP systemet men kundernes ønsker, der afgør hvilke dokumentformater der kan leveres fra virksomheden.

Se også Forretningsdokumenter på kundernes præmisser

Gevinst: Forbliv dine kunders foretrukne leverendør og udbyg det tætte samarbejde.

 3.

Spar manuelle processer og porto.

En lang række opgaver kan med fordel automatiseres i forbindelse med både udgående og indkommende forretningsdokumenter.

Eksempelvis kan generering af labels, stregkoder inkludering af bilag automatiseres.

Gevinst: Afhænger af virksomhedstype og størrelse

 4.

Vedligehold selv dine forretningsdokumenter.

Time to market gælder også forretningsdokumenter. Med Lasernet kan virksomheden selv vedligeholde og designe layout og logo'er på alle ERP dokumenterne.

Gevinst: Spar dyre programmører og minimer time-to-market.

 5.

Opfyld myndigheds og branchekrav.

Flere lande og brancher har fokus på dokumentformater, der kan understøtte salg, produktion og leverance af varer til dine kunder.

Vend krav til forretningsfordele med Lasernet og Best Practice!

Resultat: Automatisering, opfyldelse af lovkrav samt bedre likviditet.

Overhold lovkrav med LaserNet

 6.

Spar energi, papir, toner og CO2.

Ved at omlægge en række papirbaserede arbejdsgange i samarbejde med dine kunder og leverendører, er din virksomhed med til at sikre en mindre miljøbelastning.

Resultat: En mere grøn og miljø ansvarlig virksomhedsprofil. Bedre miljøregnskab!

Mindre miljøbelastning med Lasernet

 

Tabellae  • Denmark • Sweden • Norway • United States • www.tabellae.com